خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی تیر ماه 97 : قرعه کشی تیر ماه در تاریخ دوم مرداد برگزار خواهد شد.

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه