خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی اردیبهشت ماه 1400 : قرعه کشی اردیبهشت برگزار شد. کد برنده : 632593807

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه