خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی شهریور ماه 97 : قرعه کشی شهریور ماه در تاریخ سوم مهر برگزار خواهد شد.

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه