خرید شارژ
*789#
iphonebox
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی آبان ماه 96 : قرعه کشی آبان ماه در تاریخ پنجم آذر برگزار خواهد شد.

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه قرعه کشی